Komintech

Realizacje

W ostatniej dekadzie wykonaliśmy ponad 1500 ocen stanu technicznego, ekspertyz, projektów, dokumentacji powykonawczych.

Współpracujemy z zakładami na terenie całej Polski m.in.:

  • Grupy Energetyczne: PGE • TAURON • ENEA • ENERGA
  • Zakłady i Ciepłownie : PEC • ZEC • EC • MPEC • WPEC
  • Realizujemy zlecenia dla : Spółdzielni Mieszkaniowych, Hut, Szkół,  Cukrowni, Cegielni oraz Mleczarni
  • Wykonujemy zabezpieczenia tras kablowych dla operatorów telefonii komórkowych takich jak: PLAY • ORANGE • PLUS • TP.S.A. • NETIA • i.t.p.